VERTICALS

Administració pública

Coneixement del sistema de contractació pública. Assessorament en el procediment de licitació i redacció de plecs.

Sector Hoteler

Importància de la qualitat de la xarxa wifi com a punt crític en la presa de decisió dels clients. Cobertura òptima del servei de wifi en períodes de plena ocupació.

Sector Ensenyament

La digitalització de l’aula comporta una màxima exigència en la qualitat dels sistemes de telecomunicacions, sobretot pel que fa a la simultaneïtat de connexions.

Sanitat: Pública i privada

Coneixement de l’alta exigència del sector sanitari. Màxima garantia en situacions d’alta criticitat (24×7).

Indústria

Anàlisis en profunditat en funció del perfil d’empresa. Especialització en el sector químic (equips ATEX).