El sistema sanitari actual no és sostenible. Les malalties cròniques, l’envelliment de la població i les majors expectatives d’usuaris pels avenços mèdics, fan que el sector sanitari generi cada cop majors costos.

Per posar algunes dades sobre la taula, als Estats Units es perden 150 milions de dòlars anuals en visites que no s’acaben produint, el 40% dels pacients y visitants necessiten l’ajuda de personal de l’hospital per a orientar-se al centre o el fet que cada infermera dedica una mitjana de més d’una hora al dia buscant algú o alguna cosa.

Totes aquestes necessitats i mancances posen de manifest que la revolució digital transforma la gestió dels processos sanitaris aportant major eficiència, major qualitat i un millor servei degut als temps de resposta.

L’E-health ofereix grans avenços en tres àrees principals:

  • Intel·ligència Artificial (IA): Com a exemple, l’anàlisi d’una mamografia per a detecció de tumors
  • BigData: Com a exemple, identificació de gens associats a malalties
  • Internet of Thnigs (IoT): Exemple de localització de persones o objectes

El principal objectiu de tots aquests avenços és el de facilitar el treball al nostre personal sanitari, que assisteix i acompanya els pacients. Tanmateix, les organitzacions sanitàries que permeten treballar de forma col·laborativa a gerència amb un departament sòlid de Tecnologies de la Informació, obtenen grans beneficis pel que fa a un major nivell de servei i una major eficiència del procés clínic.

Des d’enetelecom treballem amb la màxima dedicació i il·lusió en el desenvolupament i implementació de totes aquestes tecnologies que permeten una millora en l’eficiència dels processos sanitaris que acaben repercutint en un millor servei per al pacient.