Política de Qualitat i Medi Ambient

ENE que és líder en el sector de les telecomunicacions i seguretat, subministra, instal·la i realitza la post venda d’equips i programari de seguretat i telecomunicacions amb l’objectiu principal de proporcionar als seus clients productes i serveis que compleixin plenament tots els seus requisits i expectatives, protegint el medi ambient i prevenint la contaminació per a minimitzar l’impacte mediambiental.

L’objectiu d’aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient és la consolidació de millorar contínuament l’acompliment, reforçant la confiança dels nostres clients, valorant sempre els requisits mediambientals i oferint als nostres clients un servei integral, responsable, legal i transparent en la gestió.

D’acord amb aquesta Política establim uns Objectius de Qualitat i Mediambientals a tots els nivells de l’empresa, realitzant un seguiment del grau de compliment, de manera que puguem mesurar la nostra millora contínua.

Com a objectius generals tenim:

  • Augmentar la satisfacció dels nostres clients.
  • Millorar la qualitat dels nostres productes respectant sempre el Medi ambient.
  • Millorar l’organització interna, l’eficàcia i eficiència dels nostres mètodes de treball.

La direcció d’ENE revisa periòdicament el sistema de gestió de qualitat i medi ambient, per a assegurar-se de la seva conveniència, adequació i eficàcia contínues. En aquesta revisió s’avaluen les oportunitats de millora del sistema, els riscos, el control dels processos, i es detecten les necessitats d’efectuar canvis en el Sistema de Gestió, incloent la Política i els Objectius de Qualitat i Medi ambient.

La direcció d’ENE reconeix que per al compliment dels objectius i requeriments del sistema de qualitat i medi ambient és essencial la plena participació de tots els treballadors i proveïdors de l’empresa, proporcionant els recursos necessaris per a dit compliment.