La Internet de les Coses

La Internet de les Coses s’està convertint ràpidament en una realitat palpable, i la seva influència s’estén a múltiples sectors. A mesura que més dispositius es connecten i s’interconnecten, el IoT té el poder de millorar la nostra qualitat de vida, augmentar l’eficiència i proporcionar solucions innovadores . No obstant això, també hem d’abordar els desafiaments de seguretat i privacitat associats.

Sembla que ho tenim completament normalitzat però amb les aplicacions de domòtica i llar intel·ligent, o bé poder monitorar la nostra salut personal, la telemedicina, o l’ús a les ciutats amb una gestió eficient del trànsit o els sensors per a la qualitat de l’aire.

Tot això són els beneficis del IoT, juntament amb una major eficiència i productivad o un estalvi de cosos, enfront d’aquests beneficis també tenim desafiaments la privacitat de les nostres dades, la seguretat, serien un parell d’exemples.

Com és el futur de les IoT? Sobretot la convergència amb altres tecnologies com pugui ser la Intel·ligència Artificial, ens portarà a una construcció d’un món més sostenible i connectat.