El 70% de les càmeres de vigilància no són útils

Us adjuntem el link de la’article que s’ha publicat aquesta setmana al canal 324.

 

Article

 

Les dades que inclou, es que un cop realitza l’estudi s’ha validat que un 70% de les càmares de videovigilancia instalades, no son utils, el cas mes típic es que quant hi ha un delicte i s’extreu les imatges, aquestes ho no donen prou veracitat, o la càmara està mal instalada o mal dimensionada i els pixels gravats no denoten les persones, etc.

 

Es molt important, per les empreses que es faci una bona prevenda, per tal de dimensionar la seva instal.lació de videoseguretat adecuada per cadascun dels escenaris, sense això estarem fent inversions economiques infructoses que no tindran els seus fruïts, quan calgui.

També un bon servei de manteniment preventiu, per tal de poder comprovar en tot moment el funciomanent correcte de la instal.lació.

 

Tot seguit, us adjuntem el document dels Mossos, on podeu veure les recomacions en instal.lació, configuració del Sistema, etc.

 

 

Recomanació dels Mossos