De Ciberatacs, Hackers i rescats…..

Cada dia llegim a les notícies , o sentim als mitjans de comunicació, ciberatacs a grans

companyies, segons el CNI es produeixen més de 436 a la setmana.

Ahir es va fer públic un de nou al Hospital Moisès Broggi i segons fonts consultades a

“La Vanguardia” ja s’ha sol·licitat un rescat de més de 85.000.-dolars

Tots tenim clar que la seguretat al 100%, no existeix, però hem de aconseguir

protocol·litzar una Política de Seguretat a dintre de les nostres companyies,

amb el llindar de seguretat que cadascuna cregui més adient per la marxa d’aquestes.

Des de Aplicaciones Elèctricas Ene, us podem ajudar a mantenir aquest llindar,

comença’n per una política de còpia de seguretat, en què puguem recuperar la

nostra informació el més ràpid possible i no enrellentir els processos de l’empresa,

fins a formacions de bon ús de les eines tecnològiques i internet dels usuaris,

que val a dir som els elements més perillosos dintre de l’empresa