Aquest mes de Juny, ha entrat en vigor la Disposició 8806 BOE núm. 126)

En resum i segons  l’ Article 4, les Policies Locals com a Cossos de Seguretat queden autoritzades a decidir en matèria de protecció de dades de les càmeres a via pública i en entorn privatiu ( dins dels edificis municipals)

Tanmateix ja no es consideren intromissions a la intimitat de les persones, respectant un principi de proporcionalitat vinculat a l’objecte de la vigilància, com ens senyala en l‘Article 15.

Tenim dos articles més el 16 i 17 que també ens parlen tant de les càmeres fixes com de les mòbils i del seu tractament.