El control d’accés exerceix un paper fonamental , en el sector sanitari, a causa de la naturalesa altamentente sensible de la informació mèdica i de la salut dels pacients.

Algunes de les raons per a tenir un control d’accés adequat serien:

1. Protecció de dades confidencials: En el sector sanitari es manegen dades confidencials, com a historials mèdics, proves i resultats, tractaments mèdics. El control d’accés garanteix l’accés sol a les persones autoritzades, protegint així la privacitat i la confidencialitat dels pacients.
2. Prevenció de fraus i robatoris d’identitat: El control d’accés ajuda a prevenir fraus i robatoris d’identitat en el sector sanitari. En garantir que només el personal autoritzat pugui accedir als registres mèdics i a la informació del pacient, es redueixen els riscos d’accés no autoritzat i es protegeix la identitat dels pacients.
3. Seguretat dels sistemes i la infraestructura: El control d’accés també contribueix a la seguretat dels sistemes i la infraestructura tecnològica en el sector sanitari. En implementar mesures de control d’accés, com a autenticació de múltiples factors, contrasenyes segures i permisos adequats, es redueix el risc d’atacs cibernètics i es protegeix la integritat i disponibilitat dels sistemes d’informació.
4. Compliment normatiu: El sector sanitari està subjecte a nombrosos requisits normatius i de compliment, com el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) a la Unió Europea. El control d’accés adequat ajuda a complir amb aquests requisits, garantint que només les persones autoritzades tinguin accés a les dades personals i que es registrin adequadament les activitats relacionades amb l’accés.
5. Gestió de privilegis: El control d’accés permet una gestió adequada dels privilegis i rols d’usuari dins del sector sanitari. Això implica atorgar els permisos adequats a cada membre del personal d’acord amb les seves responsabilitats i funcions, la qual cosa ajuda a prevenir l’accés no autoritzat i minimitza els riscos de mal ús o abús de la informació.
6. Auditoria i seguiment: El control d’accés adequat permet un seguiment i una auditoria eficaces de les activitats d’accés. Es poden generar registres d’activitat, registres d’inici de sessió i seguiment de canvis per a detectar qualsevol activitat sospitosa o no autoritzada.

El control d’accés en el sector sanitari és essencial per a protegir la privacitat dels pacients, complir amb les regulacions, prevenir fraus i robatoris d’identitat, gestionar adequadament els privilegis i rols d’usuari, i garantir la seguretat dels sistemes i la infraestructura. Ajuda a salvaguardar la informació mèdica i a mantenir la confiança dels pacients en el maneig de les seves dades de salut.

Si sou amants de les sèries, i de les sèries amb ambientació d’època, us recomanem “La Edad Dorada” que en la seva primera temporada en el capítol 7 hi ha un gran enrenou a Nova York amb l’arribada de la llum i la famosa frase de “Este es un momento histórico”, i no us fem mes spoilers.

La arribada d’aquest projecte es degut a un empresari  tossut aconsellat per els seus enginyers, estem parlant d’una sèrie ambientada entre 1870 i 1890, i després de més de 150 anys, ens continuem trobant al mateix lloc davant les evolucions tecnològiques.

Sobre la figura del CIO recau el Lideratge Digital de la nostra organització. Aquest lideratge ha d’evolucionar des de la visió tècnica tradicional i de gestió de la infraestructura d’operacions cap a una visió molt més estratègica i d’aportació de valor al negoci.

És fonamental que CEO i tot l’equip executiu adopti la mentalitat de l’empresari tossut que volia llum al Nova York de finals de segle XIX, atorgant al CIO el rol que li correspon com a Impulsor de Competitivitat de la organització.

Dins de l’ampli ventall de tasques estratègiques en les que CIO i CEO han de treballar alineats es troba la garantia de ciberseguretat, la importància de la protecció de les dades de les empreses i la continuïtat de negoci. El CIO té que donar un pas endavant i ser reconegut per tota la organització i sobretot per al Comitè de Direcció de les companyies.

Davant aquesta rellevància en el rol del CIO és inqüestionable el recolzament altament professional tant del seu equip intern com de veritables partners tecnològics especialistes. El treball en equip ajudarà a definir els eixos estratègics i l’execució de projectes tecnològics evolutius amb garanties d’èxit.

CEO, CFO, CMO i membres del Comitè de Direcció deixeu-vos aconsellar per el vostre CIO, i vosaltres CIO, deixeu que empreses com Ene Telecom us acompanyin en aquesta estratègia fonamental de creixement de negoci.