La Internet de les Coses s’està convertint ràpidament en una realitat palpable, i la seva influència s’estén a múltiples sectors. A mesura que més dispositius es connecten i s’interconnecten, el IoT té el poder de millorar la nostra qualitat de vida, augmentar l’eficiència i proporcionar solucions innovadores . No obstant això, també hem d’abordar els desafiaments de seguretat i privacitat associats.

Sembla que ho tenim completament normalitzat però amb les aplicacions de domòtica i llar intel·ligent, o bé poder monitorar la nostra salut personal, la telemedicina, o l’ús a les ciutats amb una gestió eficient del trànsit o els sensors per a la qualitat de l’aire.

Tot això són els beneficis del IoT, juntament amb una major eficiència i productivad o un estalvi de cosos, enfront d’aquests beneficis també tenim desafiaments la privacitat de les nostres dades, la seguretat, serien un parell d’exemples.

Com és el futur de les IoT? Sobretot la convergència amb altres tecnologies com pugui ser la Intel·ligència Artificial, ens portarà a una construcció d’un món més sostenible i connectat.

El control d’accés exerceix un paper fonamental , en el sector sanitari, a causa de la naturalesa altamentente sensible de la informació mèdica i de la salut dels pacients.

Algunes de les raons per a tenir un control d’accés adequat serien:

1. Protecció de dades confidencials: En el sector sanitari es manegen dades confidencials, com a historials mèdics, proves i resultats, tractaments mèdics. El control d’accés garanteix l’accés sol a les persones autoritzades, protegint així la privacitat i la confidencialitat dels pacients.
2. Prevenció de fraus i robatoris d’identitat: El control d’accés ajuda a prevenir fraus i robatoris d’identitat en el sector sanitari. En garantir que només el personal autoritzat pugui accedir als registres mèdics i a la informació del pacient, es redueixen els riscos d’accés no autoritzat i es protegeix la identitat dels pacients.
3. Seguretat dels sistemes i la infraestructura: El control d’accés també contribueix a la seguretat dels sistemes i la infraestructura tecnològica en el sector sanitari. En implementar mesures de control d’accés, com a autenticació de múltiples factors, contrasenyes segures i permisos adequats, es redueix el risc d’atacs cibernètics i es protegeix la integritat i disponibilitat dels sistemes d’informació.
4. Compliment normatiu: El sector sanitari està subjecte a nombrosos requisits normatius i de compliment, com el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) a la Unió Europea. El control d’accés adequat ajuda a complir amb aquests requisits, garantint que només les persones autoritzades tinguin accés a les dades personals i que es registrin adequadament les activitats relacionades amb l’accés.
5. Gestió de privilegis: El control d’accés permet una gestió adequada dels privilegis i rols d’usuari dins del sector sanitari. Això implica atorgar els permisos adequats a cada membre del personal d’acord amb les seves responsabilitats i funcions, la qual cosa ajuda a prevenir l’accés no autoritzat i minimitza els riscos de mal ús o abús de la informació.
6. Auditoria i seguiment: El control d’accés adequat permet un seguiment i una auditoria eficaces de les activitats d’accés. Es poden generar registres d’activitat, registres d’inici de sessió i seguiment de canvis per a detectar qualsevol activitat sospitosa o no autoritzada.

El control d’accés en el sector sanitari és essencial per a protegir la privacitat dels pacients, complir amb les regulacions, prevenir fraus i robatoris d’identitat, gestionar adequadament els privilegis i rols d’usuari, i garantir la seguretat dels sistemes i la infraestructura. Ajuda a salvaguardar la informació mèdica i a mantenir la confiança dels pacients en el maneig de les seves dades de salut.

En un món empresarial altament connectat i globalitzat, l’eficiència i la col·laboració són fonamentals per a l’èxit de qualsevol organització. En aquest article, explorarem el concepte de les comunicacions unificades i com aquesta tecnologia està transformant la forma en què les empreses es comuniquen, col·laboren i operen.

Una dels avantatges principals de les comunicacions unificades és la capacitat de col·laborar en temps real, sense importar la ubicació geogràfica dels empleats. Les eines de videoconferència i missatgeria instantània permeten la comunicació instantània, la compartició de pantalla i la col·laboració en documents en temps real, la qual cosa millora la presa de decisions i accelera els processos de treball.

Les comunicacions unificades brinden als empleats la capacitat d’accedir a les eines de comunicació des de qualsevol lloc i en qualsevol dispositiu. Això és especialment important en un entorn laboral on el treball remot i la mobilitat són cada vegada més comunes. Els empleats poden accedir a reunions virtuals, revisar correus electrònics i missatges, i col·laborar amb els seus companys de treball, sense importar si estan en l’oficina, a casa

Les plataformes de comunicacions unificades poden integrar-se amb altres aplicacions empresarials, com a sistemes de gestió de clients (CRM) i eines de gestió de projectes. Aquesta integració permet una major eficiència en unificar totes les eines i dades en un sol lloc, evitant la duplicació d’esforços i millorant la productivitat.

A més de millorar la col·laboració i l’eficiència, les comunicacions unificades també poden generar estalvis significatius en els costos de comunicació. En consolidar totes les eines de comunicació en una sola plataforma, les empreses poden reduir les despeses en maquinari, llicències i manteniment de múltiples sistemes, al mateix temps que es beneficien de tarifes més competitives per a les comunicacions.

Les comunicacions unificades s’han convertit en una solució clau per a les empreses que busquen millorar la col·laboració, l’eficiència i la flexibilitat en el seu entorn de treball. En unificar diferents eines de comunicació en una sola plataforma, les empreses poden optimitzar els seus processos i millorar la productivitat dels seus empleats. Si busques impulsar la col·laboració i l’eficiència en la teva organització, les comunicacions unificades són una aposta segura per a l’èxit empresarial en l’era digital.

 

Si sou amants de les sèries, i de les sèries amb ambientació d’època, us recomanem “La Edad Dorada” que en la seva primera temporada en el capítol 7 hi ha un gran enrenou a Nova York amb l’arribada de la llum i la famosa frase de “Este es un momento histórico”, i no us fem mes spoilers.

La arribada d’aquest projecte es degut a un empresari  tossut aconsellat per els seus enginyers, estem parlant d’una sèrie ambientada entre 1870 i 1890, i després de més de 150 anys, ens continuem trobant al mateix lloc davant les evolucions tecnològiques.

Sobre la figura del CIO recau el Lideratge Digital de la nostra organització. Aquest lideratge ha d’evolucionar des de la visió tècnica tradicional i de gestió de la infraestructura d’operacions cap a una visió molt més estratègica i d’aportació de valor al negoci.

És fonamental que CEO i tot l’equip executiu adopti la mentalitat de l’empresari tossut que volia llum al Nova York de finals de segle XIX, atorgant al CIO el rol que li correspon com a Impulsor de Competitivitat de la organització.

Dins de l’ampli ventall de tasques estratègiques en les que CIO i CEO han de treballar alineats es troba la garantia de ciberseguretat, la importància de la protecció de les dades de les empreses i la continuïtat de negoci. El CIO té que donar un pas endavant i ser reconegut per tota la organització i sobretot per al Comitè de Direcció de les companyies.

Davant aquesta rellevància en el rol del CIO és inqüestionable el recolzament altament professional tant del seu equip intern com de veritables partners tecnològics especialistes. El treball en equip ajudarà a definir els eixos estratègics i l’execució de projectes tecnològics evolutius amb garanties d’èxit.

CEO, CFO, CMO i membres del Comitè de Direcció deixeu-vos aconsellar per el vostre CIO, i vosaltres CIO, deixeu que empreses com Ene Telecom us acompanyin en aquesta estratègia fonamental de creixement de negoci.

Que la tecnologia ha sigut una de les grans aliades per les nostres Pimes, en el temps que va durar la pandèmia i en el seu temps posterior de conciliacions laborals i familiars, ara com ara ja no es noticia.

La transformació digital, en la qual ens estem trobant en la situació actual, fa que la Pime incrementi més del 50% de la seva inversió en Tecnologia.

Segons l’estudi fet per SAGE “Small Business, Big Opportunity” el 64% dels Responsables afirmen que la confiança de les seves empreses en les TI, esdevindrà en un augment de les seves inversions arribant fins a un 23% més d’Inversió en per exemple Hardware IT .

Amb la transformació tecnològica, no només tindran beneficis amb el seus serveis i/o resultats dels seus negocis, si no que també es podran reduir costos de reciclatge o de consum d’energia.

Les ajudes de recuperació econòmica com el Kit Digital,  ens poden ajudar en aquesta transformació tan necesària.

Us adjuntem el link de la’article que s’ha publicat aquesta setmana al canal 324.

 

Article

 

Les dades que inclou, es que un cop realitza l’estudi s’ha validat que un 70% de les càmares de videovigilancia instalades, no son utils, el cas mes típic es que quant hi ha un delicte i s’extreu les imatges, aquestes ho no donen prou veracitat, o la càmara està mal instalada o mal dimensionada i els pixels gravats no denoten les persones, etc.

 

Es molt important, per les empreses que es faci una bona prevenda, per tal de dimensionar la seva instal.lació de videoseguretat adecuada per cadascun dels escenaris, sense això estarem fent inversions economiques infructoses que no tindran els seus fruïts, quan calgui.

També un bon servei de manteniment preventiu, per tal de poder comprovar en tot moment el funciomanent correcte de la instal.lació.

 

Tot seguit, us adjuntem el document dels Mossos, on podeu veure les recomacions en instal.lació, configuració del Sistema, etc.

 

 

Recomanació dels Mossos

 

 

 

 

 

 

Com us podeu imaginar Aplicaciones Electricas ENE, ens hem presentat com agents digitalitzadors, per  poder donar-vos suport en el programa Kit digital.Per  una empresa de fins a 49 treballadors, podeu assolir una ajuda de fins a 6.000.-€ en projectes de Comunicacions o CiberseguretatÉs imprescindible que estigueu registrats i que feu el test de diagnòstic per validar el projecte.

Esperem que aquesta comunicació us ajudi i que ben aviat , us puguem donar el nostre suport com a agent digitalitzador.