Entrades per

Comprensió del transceptor BiDi

Comprensió del transceptor BiDi La tecnologia bidireccional significa una manera de comunicació que processa dades en totes dues adreces (enviar i rebre) a través de fibra òptica. A diferència dels mòduls transceptors tradicionals que utilitzen dues fibres per a transmetre dades (una per a enviar i una altra per a rebre), la tecnologia BiDi permet que els mòduls […]

Hospitals intel·ligents: el futur de la salut digital global

La dècada vinent serà un dels desafiaments sense precedents per a la indústria de la salut mundial. A més de les amenaces emergents com la pandèmia de COVID-19, la població mundial no sols està augmentant, sinó que també està envellint. Per al 2030, el món albergarà a més de 8.500 milions de persones. Per a 2050, […]

Extensió i prova d’esteses de cables superiors a 100 metres

  Extensió i prova d’esteses de cables superiors a 100 metres En el nostre últim article sobre com connectar dispositius finals més enllà del rang de 100 metres de Ethernet de coure, analitzem diverses solucions per al dilema d’haver de connectar un dispositiu final que estigui una mica massa lluny de la sala de telecomunicacions (TR) més pròxima, […]

Opcions sobre passar els 100 metres sobre coure.

  És un problema comú: ha de connectar un dispositiu final que estigui una mica massa lluny de la sala de telecomunicacions (TR) més pròxima. Si bé els estàndards de la indústria limiten la longitud d’un canal a 100 metres, la connexió del dispositiu pot requerir una longitud de canal de 150 metres o fins i […]

Comprensión de la diafonía del extremo cercano y lejano

Si está familiarizado con el cable de cobre, probablemente haya oído hablar de la diafonía, el fenómeno por el cual una señal transmitida en un par o canal crea un efecto no deseado en otro par o canal. La diafonía causa interferencia en un par de conductores afectados o el cable en general crea errores […]

¿Quiere cambiar a Wi-Fi 6?

En septiembre de 2019, la Wi-Fi Alliance lanzó el programa de certificación Wi-Fi CERTIFIED 6 para dispositivos Wi-Fi de acuerdo con el próximo estándar IEEE 802.11ax para mejorar las LAN inalámbricas de alta eficiencia (HEW), cuya aprobación está prevista a mediados de este año. Como hemos visto con generaciones anteriores de tecnología Wi-Fi, los dispositivos están comenzando a aparecer en el mercado muy por delante de los estándares y se están convirtiendo rápidamente en la norma.