SISTEMA DE LECTURA DE MATRÍCULES DE VEHICLES AL CONGRÉS LOCALTIC DE CUNIT

En la present edició del III Congrés Localtic de Cunit des de la nostra empresa enetelecom presentem una solució de seguretat viària innovadora i fiable per al reconeixement de matrícules de vehicles, conegut com a LPR (License Plate Recognition).

Aquesta solució de seguretat és una eina que facilita informació d’interès policial. Destaquem com a principals:

·       Aforaments o número de vehicles que circulen per un espai, data i hora concrets que permet analitzar estadístiques de congestió i circulació en general.

·       Detecció de matrícules d’interès policial, com per exemple vehicles sostrets.

·       Anàlisi d’imatges davant un succés d’interès policial.

La instal·lació duta a terme a Cunit en motiu del Congrés Localtic només té com a finalitat mostrar la fiabilitat d’aquesta solució als assistents, permetent que visualitzin en temps real la lectura immediata de matrícules de vehicles que circulen en un tram determinat.

Donat que es tracta d’una demostració no es realitza cap tipus de enregistraments, ni vinculació amb cap base de dades externa. També destaquem que no cal confondre aquesta solució de LPR amb els cinemòmetres o radar de velocitat, com es coneix popularment. Per tant, en el nostre cas no es tracta de cap element de mesura de velocitat, ni de cap sistema designat a una finalitat sancionadora.